Jan & Karina

Fundering

Gisteren zijn de mannen heel de dag bezig geweest om de nieuwe fundering voor de straatmuur te graven en er beton in te gooien.
De bezetters hebben alleen hun machine gebracht en starten nu maandag, dit kwam beter uit voor het huren van de stroomgenerator.